Lahti

Matkakeskuksen jälkeen Lahden asemanseudun kehitys laajenee koko Radanvarteen

Ideakuva Lahden radanvarren alueesta, näkymä lännen suuntaan. Taustalla näkyvät Radiomäen mastot ja Salpausselän hyppyrimäet metsäisessä ympäristössä. Etualalla korostettuna rautatie ja kaupunkimaisemmaksi muuttunut Mannerheiminkatu, radalla kulkee lähijuna. Mannerheiminkadun molemmin puolin uutta rakentamista, julkisivut punatiilisiä, ruskeita tai vaaleita. Etummaisimpana puistomainen Marskinaukio ja matkakeskuksen edusta. Kuvan oikeudet Lahden kaupunki.

Pysäköinti

  • autot: 57 paikkaa pysäköintitalossa, 140 paikkaa pysäköintialueilla
  • polkupyörät: 210 paikkaa

Junaliikenne arkisin: 71 junaa/vrk

Muut joukkoliikenneyhteydet: Matkakeskuksessa kaukoliikenteen terminaali, pääosa paikallisliikenteen linjoista matkakeskuksen kautta

Matkustajamäärät (2019): n. 4800 hlö/vrk

Kaupalliset ja julkiset palvelut: ravintoloita, kahviloita, kioski, yhteiskäyttöautoja

Maanomistus:

  • asema: VR-Yhtymä
  • pysäköintialueet: kaupunki, VR-Yhtymä
  • yleiset alueet: kaupunki, VR-Yhtymä
  • kehitettävät alueet: kaupunki, Senaatin asema-alueet, yksityinen
Taustakartta Lahden asemanseudusta, karttaan on merkitty ympyrät 500 metrin ja yhden kilometrin etäisyydelle Lahden rautatieasemasta. Korkeintaan 500 metrin etäisyydellä asemasta asuu noin 7000 ihmistä ja työpaikkoja on noin 4000. Yli 500 metrin mutta korkeintaan yhden kilometrin etäisyydellä asukkaita on noin 10000 ja työpaikkoja noin 8500. Kartan lähde Maanmittauslaitos, asukas- ja työpaikkatietojen lähde Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen YKR-ruututietokanta.

Aseman luokitus

Aseman luokitus

Kaukoliikenteen 1a-luokka

Aseman luokka: Matkustajamääriin ja liikenteelliseen rooliin perustuva luokitus on esitelty julkaisussa Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila (Väyläviraston julkaisuja 8/2022)

Palvelutaso

Palvelutaso

Palvelutaso: Matkustajapalveluiden palvelutason luokitus perustuu Traficomin keväällä 2022 tekemään kartoitukseen solmupisteiden palvelutason nykytilasta ja tämän kartoituksen arviointikriteerien soveltamiseen kartoituksen ulkopuolisilla asemilla MAL-verkoston koordinaation toimesta

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe 2

Kehitystyöhön osallistuvat tahot

  • kaupunki
  • valtio (Väylävirasto, Senaatin asema-alueet)
  • yksityiset (maanomistajat)

Asemanseutu
alueena

Lahden rautatieasema sijaitsee Lahden keskustan eteläpuolella noin 800 metrin päässä Lahden torilta. Lahden Urheilukeskukseen radanvarren alueen länsipäässä on reilu kilometri. Lahti on viimeinen niin sanottu vanha kaupunki ja ensimmäinen rautatien synnyttämä, sillä Riihimäki-Pietari -rata yhdisti Lahden rataverkkoon jo vuonna 1869. Lahden kaupunki syntyi rautatie- ja vesikuljetusreittien yhtymäkohtaan ja aikoinaan rautatie on palvellut myös Lahden Vesijärven satamaa. Nykyinen rautatieasemarakennus on valmistunut 1935 ja paikallaan jo kolmas. Lahti on ollut rautatien risteysasema viime vuosisadan vaihteesta lähtien, kun kapearaiteinen, myöhemmin valtion leveäraiteiseksi radaksi muutettu Lahti-Loviisa -rata valmistui. Tämä ja Lahti-Heinola -radat palvelevat nykyisin vain tavaraliikennettä. Teollisuuspainotteinen Lahden asemanseutu, kuten koko kaupunkikin, kärsi 1990-luvun laman vaikutuksista. Lahden väkiluku kääntyi uudestaan kasvuun 1999 valmistuneen Helsingin moottoritien ja 2006 valmistuneen Kerava-Lahti -oikoradan myötä, mikä on lisännyt pendelöintiä pääkaupunkiseudulle. Lahden suunnittelu nojaa valtuustokauden mukaiseen yleiskaavasykliin, johon kuuluun myös strategian päivitys. Lahti tähtää strategiassaan johtavaksi ympäristökaupungiksi, jonka onnistumisen mittareina toimivat hiilineutraalius, kävijämäärät, keskustan viihtyisyys ja kestävä rakentaminen. Lahden kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa tehdään parhaillaan jo toista kertaa. Lahti tähtää hiilineutraaliuteen jo vuonna 2025, mutta liikenteen päästöt ovat tavoitteen suurimpana hidasteena.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Asemanseudun
kehittäminen

Lahden asemanseudun kehittäminen alkoi jo vuosituhannen alussa, kun sekä oikorataan liittyvät muutokset että valtakunnallinen matkakeskusten kehittämisohjelma ohjasivat työtä ydinasemanseudulla. Rautatieaseman raiteisto ja laiturit uudistettiin, liityntäpysäköintiä lisättiin, asematunneli uudistettiin etenkin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien kannalta ja itse asemarakennus saneerattiin perusteellisesti. Radan alittavan Uudenmaankadun pysäkeiltä rakennettiin esteettömät yhteydet asemalaitureille, mutta muuten linja-autoliikenteen yhdistäminen rautatieliikenteeseen jäi toteutumatta. Kasvava liityntäliikenteen tarve ja asemanseudun teollisuuden poistuminen korostivat kuitenkin tarvetta laajemman alueen kehittämiselle. Asemanseudun kehittämisajatukset nousivat esiin keskusteluissa valtion kanssa ja radanvarren ideakilpailu otettiin mukaan vuoden 2013 MALPE-kasvusopimukseen. Sopimuksessa huomioitiin myös liityntäpysäköinti ja valtatien 12 siirtäminen aseman edustan Mannerheiminkadulta uudelle Lahden eteläiselle kehätielle. Matkakeskuksen rakentaminen rautatieaseman yhteyteen käynnistyi ja vuonna 2016 kaukoliikenteen linja-autot muuttivat vanhalta linja-autoasemalta matkakeskukseen. Asemasta itään olevalle Askonalueelle valmistui toimistorakentamista ja matkakeskuksen länsipuolelle on rakentunut asuinkortteli. Myös lounaassa radan toisella puolella sijaitsevan Starkin eli Vahva-Jussin alueen rakentaminen on alkanut. Silloinen Liikennevirasto, Lahti ja Hollola solmivat 2017 sopimuksen Lahden eteläisen kehätien rakentamisesta ja valtatie 12 siirtyi uudelle reitille 2020. Rauhoittuneen Mannerheiminkadun ja radan väliin jää pitkä Radanvarren alue, jota Lahti kehittää osaksi keskustaa. Vapautuneiden alueiden kaavoitus on tapahtunut ripeästi ja maankäytön kehitystä edistävät monitoimijaiset alueelliset hankeryhmät. Kaavojen toteutuminen on ollut kuitenkin odotettua hitaampaa.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Tapahtumassa
seuraavaksi

Asemanseudulle valmistellaan yleissuunnitelmatasoista tarkastelua maankäytön tavoitteista, joihin kuuluvat muun muassa julkinen rakentaminen ja tavaraliikenteen toimintojen siirtäminen pois Lahden ratapihalta. Matkakeskuksen länsiosan kaavaa uudistetaan, koska alkuperäisessä kaavaratkaisussa suunnitellulle maanalaiselle liityntäpysäköinnille ei ole toteutumisedellytyksiä vaan alueelle tavoitellaan pysäköintitaloa ja palveluita. Myös Mannerheiminkadun pohjoispuolelta on vapautunut toimistokortteleita, joiden kaavoitus on käynnissä. Sekä matkakeskuksen länsi- että itäpuolella on lisää kehitettäviä alueita. Vaikka Lahti on kasvava kaupunki, ongelmaksi on muodostunut aiemmalta käytöltä vapautuvien alueiden suuri määrä suhteessa kiinteistömarkkinoiden kysyntään. Joukkoliikenteen osalta Mannerheiminkadun kehittäminen valtatiestä kaupunkimaiseksi väyläksi mahdollistaa paikallisliikenteen paremman sitomisen matkakeskuksen alueeseen.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Yhteystiedot

Riitta Niskanen, riitta.m.niskanen@lahti.fi