Oulu

Vuosikymmenien odotukset lunastava Asemakeskus odottaa toteutumistaan Oulun asemanseudulla

Etelästä otettuun ilmakuvaan yhdistetty havainnekuva Oulun ratapihasta suunniteltujen hankkeiden toteumisen jälkeen. Ratapihan vasemmalla puolella jo valmistunut Matkakeskus, Ratapihantien kerrostaloja ja Teletalo. Ratapihalla nykyinen reunalaituri ja välilaituri on katettu, lisäksi nykyisen välilaiturin oikealle puolelle on rakennettu toinen, katettu välilaituri. Ratapiha oikeassa reunassa kulkee punainen pyöräilybaana, sen vieressä noin 5-9-kerroksisia, rusehtavia, harjakattoisia Asemakeskuksen taloja. Kuvan oikeudet Oulun kaupunki.

Pysäköinti

  • autot: 150 maksullista paikkaa rautatieaseman edessä ja linja-autoaseman vieressä
  • polkupyörät: joitakin runkolukittuja paikkoja rautatieaseman luona, katettuja paikkoja linja-autoasemalla, määrä ei vastaa kysyntää

Junaliikenne arkisin: 22 junaa/vrk

Muut joukkoliikenneyhteydet: linja-autoasema radan toisella puolella, paikallisbussipysäkit asema-alueen eri puolilla

Matkustajamäärät (2019): n. 3200 hlö/vrk

Kaupalliset ja julkiset palvelut: rautatieasemalla kioski, viereisessä rakennuksessa lahjatavaraliike, linja-autoasemalla kahvila, liikekeskusta vieressä

Maanomistus:

  • asema: Senaatin asema-alueet Oy
  • pysäköintialueet: kaupunki
  • yleiset alueet: kaupunki, Senaatin asema-alueet Oy
  • kehitettävät alueet: kaupunki, yksityiset
Taustakartta Oulun asemanseudusta, karttaan on merkitty ympyrät 500 metrin ja yhden kilometrin etäisyydelle Oulun rautatieasemasta. Korkeintaan 500 metrin etäisyydellä asemasta asuu noin 7500 ihmistä ja työpaikkoja on noin 7000. Yli 500 metrin, mutta korkeintaan yhden kilometrin etäisyydellä asukkaita on noin 12000 ja työpaikkoja noin 11000. Kartan lähde Maanmittauslaitos, asukas- ja työpaikkatietojen lähde Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen YKR-ruututietokanta.

Aseman luokitus

Aseman luokitus

Kaukoliikenteen 1a-luokka

Aseman luokka: Matkustajamääriin ja liikenteelliseen rooliin perustuva luokitus on esitelty julkaisussa Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila (Väyläviraston julkaisuja 8/2022)

Palvelutaso

Palvelutaso

Palvelutaso: Matkustajapalveluiden palvelutason luokitus perustuu Traficomin keväällä 2022 tekemään kartoitukseen solmupisteiden palvelutason nykytilasta ja tämän kartoituksen arviointikriteerien soveltamiseen kartoituksen ulkopuolisilla asemilla MAL-verkoston koordinaation toimesta

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe 3

Kehitystyöhön osallistuvat tahot

  • kaupunki
  • valtio (Väylävirasto, aiemmin Senaatin asema-alueet)
  • yksityiset (matkakeskus)

Asemanseutu
alueena

Oulun rautatieasema sijaitsee aivan kaupungin ruutukaava-alueen reunassa. Pääradalla sijaitseva Oulu on Pohjois-Suomen vilkkain rautatieasema ja matkustajajunia kulkee niin pohjoiseen, etelään kuin itään Savon radan suuntaan. Rautatie ylsi Ouluun asti vuonna 1886 ja samana vuonna valmistunut asemarakennus on palvellut matkustajia siitä asti. Asemarakennus ja viereinen vanha asemaravintola on suojeltu, mutta muuten vanha rakennuskanta on jo purettu asemanseudulta. Aiempi konepaja-alue radan itäpuolella purettiin 1970-luvulla ja vuonna 1982 alueelle valmistuivat keskusliikenneasema-ajatuksen mukaisesti linja-autoasema, Matkahuollon rakennus ja alikulku rautatieasemalta radan ali. Keskusliikenneaseman toisena vaiheena piti olla uusi rautatieasema, mutta tämä suunnitelma ei toteutunut. Oulun nykyisessä strategiassa asemanseudun kehittäminen liikenteen solmupisteenä ja osana laajenevaa keskustaa on yksi kärkihankkeista. Tavoitteena on yhdistää keskusta ja radan toisella puolella sijaitseva Raksilan alue tiiviimmin yhteen. Kestävien kulkumuotojen ja täydennysrakentamisen edistäminen tukevat myös kaupungin ympäristötavoitteita.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Asemanseudun
kehittäminen

Oulun asemanseudun kehittäminen on ollut jo pitkään kaupungin agendalla. Vaikka uutta rautatieasemaa ei rakennettukaan linja-autoaseman jatkeeksi, asema-alueen visiointi jatkui ja 1990-luvulla suunnitteluun tuli radan keskustan puolelle sijoittuva matkakeskus. Matkakeskuksen suunniteltiin sisältävän asemapalveluita, kauppakeskuksen ja asuntoja. Matkakeskuksen toteuttaminen vaati suojeltuja asemaa ja asemaravintolaa lukuun ottamatta vanhan rakennuskannan purkamisen aseman vierestä, mikä herätti vastustusta ja valitukset hidastivat kaavaprosessia. Matkakeskuksen asemakaava sai lainvoiman 2007 ja Oulun kaupunki ja VR tekivät maankäyttösopimuksen alueesta. VR myi omistuksensa rakennusyhtiölle, mutta epävarma taloustilanne hidasti rakentamisen alkamista. Lopulta alkuperäiselle matkakeskuskonseptille ei löytynyt kaupallista kysyntää ja asemakaavan muutoksella 2017 mahdollistettiin korkeampi rakentaminen ja painopisteen siirtäminen asuntorakentamiseen. Matkakeskuksen alue on osittain rakentunut, mutta kompleksin varsinainen matkakeskusosa on rakentamatta ja asemapalvelujen sijoittuminen sinne on epävarmaa. Matkakeskushankkeen lisäksi radan länsipuolella on valmistumassa asuinkerrostaloja aseman ja Kajaanintien väliin.

Asemakaavan muutosprosessin yhteydessä nousi usealta taholta toive huomioida myös radan itäpuoli ja Oulun kaupunki käynnisti siellä erillisen hankkeen Asemakeskuksesta. Kaupunki, VR-yhtymä, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt järjestivät alueesta yhdessä suunnittelukilpailun 2016-17, jonka pohjalta valmistui suunnitelma lähes 100 000 kerrosneliömetrin kokonaisuudesta, johon kuuluu uusi linja-autoasema, liike- ja toimistotiloja, hotelli, palveluita ja asumista. Pyöräilyn ja kävelyn yhteyksiä radan ali parannetaan rakentamalla nykyisen tunnelin rinnalle toinen ja suunnitteilla on ollut myös alikulku myös etelämmäksi Kauppurienkadun kohdalle. Suunnitelmaan kuuluu myös varautuminen tehokkaan joukkoliikenteen yhteydelle Raksilasta keskustaan. Osapuolet laativat hankkeesta aiesopimuksen 2019 ja hanke eteni suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun 2022-23, mutta hanke ei saanut yhtään hyväksyttävää tarjousta. Kaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä alueesta erotettiin entisen poliisi- ja oikeustalon tontti, jota kehitetään erillisenä areenahankkeena.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Tapahtumassa
seuraavaksi

Asemakeskus säilyy Oulun kaupungin kärkihankkeena ja se linkittyy laajempiin suunnitelmiin Raksilan alueella, kuten entisen poliisi- ja oikeustalon paikalle suunniteltuun areenaan ja Raksilan marketalueen täydennysrakentamiseen. Asemanseudun eri hankkeet etenevät omien aikataulujensa mukaan, mutta palvelutason kokonaisuuden kehittymistä seurataan aktiivisesti. Asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun jälkeen marraskuussa 2023 Oulun kaupunki osti Senaatin asema-alueilta Asemakeskuksen alueen jatkaakseen hankkeen edistämistä kaupunkivetoisesti. Väylävirasto on suunnitellut henkilöratapihan uusintaa, joka sisältäisi muun muassa uuden alikulun, välilaiturin korottamiseen, uuden välilaiturin sekä autojunien lastauksen siirron toiseen paikkaan. Ratapihan uusinnasta on ratasuunnitelma tekeillä, mutta hankkeen rahoitusneuvottelut ovat yhä käynnissä. Uudessa hallitusohjelmassa on mainittu Oulu-Liminka-kaksoisraiteen rakentaminen.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Yhteystiedot

Etunimi Sukunimi, etunimi.sukunimi@ouka.fi