Pori

Porin matkakeskus toimii porttina kaupungille, mutta asemanseutu kaipaa palvelutarjonnan vahvistamista

Ilmakuva Porin asemanseudusta lounaan suunnasta, etummaisena sähköistetty ratapiha ja InterCity-juna. Ratapihan koillisreunalla Porin rautatieasema, rautatieaseman takana matkakeskuksen bussilaiturit. Matkakeskuksen oikealla puolella SAMK:n kampus, SAMK:n ja ratapihan välissä asuinkerrostalo. Matkakeskuksen vasemmalla puolella vanhempia kerrostaloja, taustalla Porin keskusta. Kuvan oikeudet Röni-kuva ja Porin kaupunki 2020.

Pysäköinti

  • autot: n. 120 liityntäpysäköintipaikkaa, osa maksullisia, 2 latauspaikkaa, 21 aikarajoitettua saattopaikkaa
  • polkupyörät: n. 200 paikkaa, joista n. 70 runkolukittavia

Junaliikenne arkisin: 9 junaa/vrk

Muut joukkoliikenneyhteydet: kaukobussit matkakeskukselta, citybussi keskustaan ja paikallisliikenteen terminaaliin

Matkustajamäärät (2019): n. 800 hlö/vrk

Kaupalliset ja julkiset palvelut: ei palveluita asemalla, ruokakauppa 200 metrin päässä SAMK:n vieressä

Maanomistus:

  • asema: Senaatin asema-alueet Oy
  • pysäköintialueet: kaupunki, Senaatin asema-alueet Oy
  • yleiset alueet: kaupunki, Senaatin asema-alueet Oy
  • kehitettävät alueet: kaupunki, yksityinen
Taustakartta Porin asemanseudusta, karttaan on merkitty ympyrät 500 metrin ja yhden kilometrin etäisyydelle Porin rautatieasemasta. Korkeintaan 500 metrin etäisyydellä asemasta asuu noin 4000 ihmistä ja työpaikkoja on noin 4000. Yli 500 metrin mutta korkeintaan yhden kilometrin etäisyydellä asukkaita on noin 8500 ja työpaikkoja noin 5000. Kartan lähde Maanmittauslaitos, asukas- ja työpaikkatietojen lähde Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen YKR-ruututietokanta.

Aseman luokitus

Aseman luokitus

Kaukoliikenteen 1b-luokka

Aseman luokka: Matkustajamääriin ja liikenteelliseen rooliin perustuva luokitus on esitelty julkaisussa Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila (Väyläviraston julkaisuja 8/2022)

Palvelutaso

Palvelutaso

Palvelutaso: Matkustajapalveluiden palvelutason luokitus perustuu Traficomin keväällä 2022 tekemään kartoitukseen solmupisteiden palvelutason nykytilasta ja tämän kartoituksen arviointikriteerien soveltamiseen kartoituksen ulkopuolisilla asemilla MAL-verkoston koordinaation toimesta

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe 5

Kehitystyöhön osallistuvat tahot

  • kaupunki
  • valtio (Senaatin asema-alueet Oy)
  • yksityiset

Asemanseutu
alueena

Porin rautatieasema ja matkakeskus sijaitsevat kaupungin keskustan lounaispuolella, reilun kilometrin päässä ydinkeskustasta. Vuonna 1937 nykyiselle paikalle siirretty asema toimii yhtenä Porin liikenteen solmupisteistä ja porttina kaupunkiin saapuville. Alueesta alettiin puhua matkakeskuksena, kun linja-autoliikenne siirrettiin vuonna 2017 rautatieaseman edustalle. Promenadimainen Rautatienpuistokatu vie asemalta keskustan suuntaan. Kaupunki on aktiivisesti kehittänyt Tiilimäen ja keskustan välistä yhteyttä ja vuonna 1998 valmistui ratapihan alittava Porttaalitunneli. Tunneli toimii yhteytenä junalaitureille, mutta se on tarkoitettu vain city-linjalle ja kevyelle liikenteelle. Aseman liityntäpysäköinti on Tiilimäen puolella, ja sinne on pitkä kiertotie moottoriajoneuvolla keskustan puolelta saavuttaessa. Asemanseutu yhdistää Porin kansallisen kaupunkipuiston osat toisiinsa. Tiilimäen puolella aseman läheisyydessä on maakunnallinen Satasairaala ja sen eteläpuolella Porin lentoasema. Välittömästi matkakeskuksen itäpuolella on SAMK:n Porin kampus. Hieman aseman pohjoispuolella sijaitsee Palmgren-konservatorio ja tapahtumakäytössä oleva Valimo-sali. Porin rautatieasema on Tampereelta kulkevien henkilöjunien päätepiste ja rata on tavaraliikenteelle merkittävä väylä Porin satamiin. Porin kaupungilla on toiveissa myös ratayhteyden kehittäminen Yyteriin ja Raumalle sekä Niinisaloon ja Parkanoon johtavan ratayhteyden uudelleenavaaminen.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Asemanseudun
kehittäminen

Rautatieyhteys Tampereen kautta muualle Suomeen on nostettu Porin strategiassa tärkeäksi kasvun mahdollistajaksi ja kaupunki toivoo rataosan palvelutason ja nopeuden nostoa. Itään suuntautuva rata palvelee kuitenkin heikosti liikennettä Rauman ja Turun suuntaan. Lisäksi keskusta-alueen reunalla sijaitseva asema ei hyödy keskustan sisäisistä liikennevirroista. Asemanseutu on kuitenkin yksi kaupunkikehittämisen kärkialueista. Matkakeskusajatus oli ollut olemassa 1990-luvulta asti, mutta vasta SAMK:n kampuksen sijaintipäätös ja maanomistajan aktiivisuus sen osalta käynnisti myös matkakeskuksen rakentumisen kampuksen viereen. Kaupunki on vahvistanut asemanseudun solmupisteroolia myös tiheästi liikennöidyllä citybussilinjalla, joka yhdistää Satasairaalan, asemanseudun, ydinkeskustan ja Puuvillan palvelukeskittymän. SAMK:n kampuksen keskittäminen asemanseudulle lisää kysyntää palveluille ja alueelle on toteutunut erityisesti opiskelija-asumista. Jatkokehittämistä hankaloittaa kuitenkin heikko kysyntä muiden kerrostalotonttien toteuttamiseksi. Aseman palveluvalikoima on myös edelleen suppea kehittämistoimista huolimatta.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Tapahtumassa
seuraavaksi

Kiinteistökehityksen hitaudesta huolimatta Porin kaupunki kehittää asemanseutua ja sen yhteyksiä edelleen. Porttaalitunnelin viihtyvyyttä parannettiin valotaideteoksella 2021 ja asemalta kaakkoon johtava Karjalankatu uudistettiin alkupään osalta vuonna 2022. Parhaillaan uudistetaan aseman luoteispuolella Ratalinnankatua. Suunnitteilla on myös tunnelin suulla olevan Porttipuiston kunnostus, yhteyksien parantaminen matkakeskukselta lentoasemalle ja Karjalankadun loppupään uudistus. Asemanseudulla ei ole aktiivisia asemakaavahankkeita, mutta tavoitteenasettelua kaupungin ja aseman omistavan Senaatin asema-alueiden kanssa jatketaan. Kehittämistarpeita tunnistetaan etenkin liityntäpysäköinnin opastuksen ja tieverkollisen saavutettavuuden parantamisessa. Tavoitteina ovat myös asemanseudun palveluiden kehittäminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Yhteystiedot

Etunimi Sukunimi, etunimi.sukunimi@pori.fi