Rovaniemi

Rovaniemen asema on uudistusta odottava joukkoliikenteen solmupiste keskustan reunalla

Ilmakuva suoraan Rovaniemen ratapihan yläpuolelta. Ratapihan pohjoispuolella asfalttikentän ympäröimä Rovaniemen rautatieasema. Rautatieaseman itäpuolella vanha postitalon kortteili, asemasta koilliseen Rovaniemen linja-autoasema. Rautatieaseman pohjoispuolella kulkee Ratakatu, jonka pohjoispuolella kerrostaloasutusta. Ratapihan eteläpuolella Lampelan alue, jonka hallitsevana rakennuksena Minimanin myymälä. Ratapihan itäpuolella kulkee valtatie 4. Kuvan oikeudet Rovaniemen kaupunki.

Pysäköinti

  • autot: 30 paikkaa lyhytaikaiseen pysäköintiin, 65 paikkaa pitkäaikaiseen pysäköintiin, kaikki maksullisia
  • polkupyörät: n. 60 paikkaa asemarakennuksen seinustalla, ei runkolukitusmahdollisuutta

Junaliikenne arkisin: 7 junaa/vrk

Muut joukkoliikenneyhteydet: kaukoliikennebussit kulkevat aseman kautta, paikallisbussi asemalta yliopistolle ja keskustan vaihtopysäkille

Matkustajamäärät (2019): n. 1300 hlö/vrk

Kaupalliset ja julkiset palvelut: ravintola, autovuokraamoja

Maanomistus:

  • asema: Senaatin asema-alueet Oy
  • pysäköintialueet: Senaatin asema-alueet Oy
  • yleiset alueet: Senaatin asema-alueet Oy, kaupunki
  • kehitettävät alueet: Senaatin asema-alueet Oy, kaupunki, yksityinen
Taustakartta Rovaniemen asemanseudusta, karttaan on merkitty ympyrät 500 metrin ja yhden kilometrin etäisyydelle Rovaniemen rautatieasemasta. Korkeintaan 500 metrin etäisyydellä asemasta asuu noin 4000 ihmistä ja työpaikkoja on noin 2000. Yli 500 metrin mutta korkeintaan yhden kilometrin etäisyydellä asukkaita on noin 6500 ja työpaikkoja noin 5500. Kartan lähde Maanmittauslaitos, asukas- ja työpaikkatietojen lähde Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen YKR-ruututietokanta.

Aseman luokitus

Aseman luokitus

Kaukoliikenteen 1b-luokka

Aseman luokka: Matkustajamääriin ja liikenteelliseen rooliin perustuva luokitus on esitelty julkaisussa Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila (Väyläviraston julkaisuja 8/2022)

Palvelutaso

Palvelutaso

Palvelutaso: Matkustajapalveluiden palvelutason luokitus perustuu Traficomin keväällä 2022 tekemään kartoitukseen solmupisteiden palvelutason nykytilasta ja tämän kartoituksen arviointikriteerien soveltamiseen kartoituksen ulkopuolisilla asemilla MAL-verkoston koordinaation toimesta

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe 1

Kehitystyöhön osallistuvat tahot

  • kaupunki
  • valtio (Senaatin asema-alueet Oy)
  • yksityiset

Asemanseutu
alueena

Rovaniemen rautatieasema sijaitsee keskusta-alueen lounaisreunalla noin kilometrin päässä ydinkeskustasta. Rautatien ja aseman nykyinen sijainti määrittyi Rovaniemen jälleenrakennuksen yhteydessä sodan jälkeen. Alvar Aallon poronsarvikaavassa asemanseutu sijoittui osaksi väljiä ja vehreitä liikenneakseleita. Leveät tilavaraukset mahdollistavat väylät eri kulkutavoille, mutta muuten ympäristö luo pitkiä kävelyetäisyyksiä ja liikennemelu on ajoittain ongelma. Rovaniemen asema ei juurikaan palvele säännöllistä työmatkaliikennettä ja siten liityntäpysäköinnin merkitys on pieni. Sen sijaan asema on vilkas vaihtopiste junasta busseihin kauemmaksi Lappiin. Varsinaisella asemanseudulla on kuitenkin hyvin niukasti palveluja ja alueen ilme ja varustelu on vuosikymmenten takaa. Vajaan puolen kilometrin päässä rautatieasemasta sijaitsee Rovaniemen suojeltu linja-autoasema. Hieman asemanseudun pohjoispuolella sijaitsee Rovaniemen tori sitä ympäröivine palveluineen sekä Kulttuuritalo Korundi. Ratapiha muodostaa esteen sen eteläpuolella sijaitsevalle Lampelan alueelle, joka on kehittymässä erityisesti tilaa vievän kaupan alueeksi. Rautatieaseman laiturit ovat korkeat ja siten esteettömät, mutta kulku välilaiturille on laituripolun kautta. Asema on merkittävä yö- ja autojunaliikenteen kannalta ja aseman eri puolilla sijaitsevat autojen purku- ja lastaamispaikat vievät tilaa muilta toiminnoilta.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Asemanseudun
kehittäminen

Rovaniemen asemanseutua on viime vuosikymmeninä pyritty kehittämään useammassa otteessa. Vuosituhannen vaihteessa Rovaniemi oli yksi 24 kaupunkisolmusta, jotka olivat mukana matkakeskusten kehittämishankkeessa. Rovaniemi kuitenkin jättäytyi verkostosta pois kuntaliitokseen vedoten ja matkakeskuksen suunnittelu jäi taka-alalle. Vuonna 2011 asema-alueen tuolloin omistanut VR teetti rautatieaseman ympäristön ja liikenteen toiminnallisuuden kohentamisesta suunnitelman, joka ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin. Sittemmin maanomistus niin aseman kuin viereisen vanhan postitalon osalta on muuttunut ja lisää painetta alueen kehittämiselle ovat lisänneet alueen perinteisten toimijoiden kuten Postin ja Matkahuollon siirtyminen muualle. Rautatieaseman ympäristön uusi omistaja Senaatin asema-alueet teetti vuonna 2021 yhteistyössä kaupungin ja toisen maanomistajan kanssa yleissuunnitelmatasoisen ideasuunnitelman asemanseudun kehittämisestä. Suunnitelmassa on osoitettu rautatieaseman paikalle eri liikennemuotojen solmupiste, kaksi yhteyttä ratapiha-alueen yli tai ali Lampelan alueelle ja runsaasti lisää asumista ja liikerakentamista. Yleissuunnitelman toteuttamisesta ja kustannuksista ei kuitenkaan ole sovittu ja keskustelut rata-alueen muutoksista valtion liikennehallinnon kanssa ovat kesken. Asemanseudun matkakeskuksen kehittämisessä yhtenä haasteena on kustannusten jääminen kaupungille, vaikka iso osa matkustajista jatkaa matkaansa jäämättä kaupunkiin. Lisäksi uudistuksia odottaessa asema-alueen ylläpito vaatii oman huomionsa.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Tapahtumassa
seuraavaksi

Vanhaan postitaloon on valmistumassa hotelli, mutta alueen kaavoitusta ei ole vielä aloitettu. Matkahuollon siirtyminen pois linja-autoasemalta ja suojellun aseman jääminen kaupungin vastuulle lisää painetta keskittää kaukoliikenne rautatieaseman yhteyteen ja kehittää aluetta kutsuvammaksi ja toimivammaksi.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Yhteystiedot

Etunimi Sukunimi, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi