Seinäjoki

Seinäjoen asemanseudun uudistus täydentää keskustaa ja yhdistää kaupunkirakennetta

Kuvassa on esitetty havainnekuva Seinäjoen asemanseudun ensimmäisenä rakentuvasta veturikorttelista. Havainnekuva on esitetty maan tasosta Seinäjoen keskustan suunnasta eli lännestä katsottuna. Kuvan etualalla on Valtionkatu-Ruukintien ja Kalevankadun risteys, jossa suojatiellä kävelee jalankulkijoita. Kuvan oikeassa laidassa näkyy Kalevankadun varren rakennuksen kulma. Veturikortteli koostuu pääosin harjakattoisista rakennuksista ja julkisivuissa on käytetty punaista, valkoista sekä tumman harmaata tiiltä. Kuvan tekijä arkkitehtitoimisto Oopeaa, kuvan oikeudet Seinäjoen kaupunki.

Pysäköinti

  • autot: 27 paikkaa lyhytaikaiseen pysäköintiin matkakeskuksen edessä; n. 200 paikkaa pysäköintialueilla, 235 paikkaa läheisessä Toriparkin pysäköintilaitoksessa, asemakeskuksen pysäköintitalo rakenteilla, kadunvarsipysäköintiä, kaikki maksullista
  • polkupyörät: 160 pyöräpaikkaa

Junaliikenne arkisin: 40 junaa/vrk

Muut joukkoliikenneyhteydet: paikallis- ja kaukoliikenneterminaalit matkakeskuksessa

Matkustajamäärät (2019): n. 3000 hlö/vrk

Kaupalliset ja julkiset palvelut: nyt autovuokraamo, ravintoloita, kioskeja, hyvinvointipalveluita; uusissa asemakortteleissa suunnitteilla hotelli, monitoimiareena, kaupallisia ja julkisia palveluita

Maanomistus:

  • asema: Senaatin Asema-alueet Oy
  • pysäköintialueet: Senaatin Asema-alueet Oy, kaupunki
  • yleiset alueet: Senaatin Asema-alueet Oy, kaupunki
  • kehitettävät alueet: Senaatin Asema-alueet Oy, kaupunki, yksityiset
Taustakartta Seinäjoen asemanseudusta, karttaan on merkitty ympyrät 500 metrin ja yhden kilometrin etäisyydelle Seinäjoen rautatieasemasta. Korkeintaan 500 metrin etäisyydellä asemasta asuu 3493 ihmistä ja työpaikkoja on 3972. Yli 500 metrin mutta korkeintaan yhden kilometrin etäisyydellä asukkaita on 5601 ja työpaikkoja 3107. Kartan lähde Maanmittauslaitos, asukas- ja työpaikkatietojen lähde Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen YKR-ruututietokanta.

Aseman luokitus

Aseman luokitus

Kaukoliikenteen 1a-luokka

Aseman luokka: Matkustajamääriin ja liikenteelliseen rooliin perustuva luokitus on esitelty julkaisussa Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila (Väyläviraston julkaisuja 8/2022)

Palvelutaso

Palvelutaso

Palvelutaso: Matkustajapalveluiden palvelutason luokitus perustuu Traficomin keväällä 2022 tekemään kartoitukseen solmupisteiden palvelutason nykytilasta ja tämän kartoituksen arviointikriteerien soveltamiseen kartoituksen ulkopuolisilla asemilla MAL-verkoston koordinaation toimesta

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe 4

Kehitystyöhön osallistuvat tahot

  • kaupunki (myös kehitys- ja pysäköintiyhtiöt)
  • valtio (Senaatin asema-alueet, Väylävirasto, VR)
  • yksityiset

Asemanseutu
alueena

Seinäjoen rautatieasema on pääradan kasvuvyöhykkeellä sijaitseva viiden eri ratasuunnan risteysasema kaupungin keskustan itäreunalla. Seinäjoen kaupunki on syntynyt rautatien vaikutuksesta ja asema palvelee nykyäänkin ympäröivän maakunnan matkustustarpeita, mikä näkyy ruuhkautuneena liityntäpysäköintinä. Seinäjoen asemalle valmistui vuosituhannen alussa Suomen ensimmäinen matkakeskus, mutta linja-autoasema on sijainnut asemanseudulla jo 1970-luvun alusta lähtien. Seinäjoen asemanseutu linkittyy hyvin keskustan palveluihin ja on tuttu myös monien kesätapahtumien vieraille. Sen sijaan paikallisessa liikkumisessa laaja ratapiha-alue muodostaa tällä hetkellä merkittävän esteen viereiselle Pohjan alueelle.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Asemanseudun
kehittäminen

Suhteellisen nuorena kaupunkina Seinäjoki on kaivannut keskusta-alueen vahvistamista, mihin asemanseudun kehittäminen on tarjonnut väylän. Asemanseutu nousi esiin keskustaan tehokkaampaa rakentamista tavoitelleessa rakennemallissa ja myös valtion kanssa tehdyssä kasvusopimuksessa 2010-luvun alussa. Sen jälkeen asemanseudun visiotyötä ja konseptointia on kiihdytetty niin Tekes-rahoitetulla SmartStation-hankkeella kuin Europan 14 -kilpailulla. Asemanseudun uusia liikeideoita etsittiin puolestaan Fiksu Assa -kilpailulla. Europan-kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta ryhdyttiin valmistelemaan asemanseudun yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelman tuottamista ohjasi kaupungin ja valtion liikennehallinnon yhteinen ohjausryhmä, mikä helpotti ratapihan toiminnallisten muutosten sovittamista muuhun kehitykseen. Samanaikaisesti yleissuunnitelman kanssa valmisteltiin myös alueen kaavoitusta. Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma sisältää uudistuneen matkakeskuksen ja ratapihan alittavan yhteyden lisäksi monipuolisen palveluiden keskuksen, monitoimiareenan, hotellin, pysäköintilaitoksia sekä uutta asumista ja tilaa kulttuurille ratapihalta vapautuville alueille. Mittava suunnitelma on tarkoitus toteuttaa vaiheittain, mutta keskustan puoleiset Asemakorttelit nivotaan yhteisen identiteetin alle. Ensimmäisenä vaiheena on rakentumassa kortteli, johon sijoittuu uusi asemarakennus, asuintalo, perhepalvelukeskus ja pysäköintitalo.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Tapahtumassa
seuraavaksi

Asemakorttelien ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2024. Asemanseudun jatkokehitykselle on vahva tuki niin kaupungin strategiassa kuin maakunnallisestikin. Seuraavien rakennusvaiheiden toivotaan toteutuvan yritysvetoisesti. Tärkein seuraavaksi ratkaistava asia on alikulku ratapihan toiselle puolelle. Asemanseutu on merkittävässä asemassa Seinäjoen uudessa SUMP-suunnitelmassa ja asemasta on tarkoitus kehittää entistä saavutettavampi liikkumispalveluiden hubi.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Yhteystiedot

Martti Norja, etunimi.sukunimi@seinajoki.fi