Siuntio

Kuntakeskuksena toimiva Siuntion asemanseutu kehittyy raideyhteyteen tukeutuen

Ilmakuva Siuntion asemasta lounaan suunnasta, etualalla alikulku kaksiraiteisen, sähköistetyn radan ali, radan molemmilla puolilla laiturit. Vastakkaisella puolella laiturin takana puistoisessa ympäristössä Siuntion vanha puinen rautatieasema, kuvaajan puolella laituri päättyy pysäköintialueeseen. Pysäköintialueen reunassa lipunmyyntiautomaatti ja pyörätelineitä. Pysäköintialueelle johtaa lännestä radan suuntaisesti Asematie, Asematien toisella puolella avoin, rakentamaton alue. Kuvan on ottanut Karoliina Paavilainen 21.7.2023, kuvan omistaja on Siuntion kunta.

Pysäköinti

  • autot: 95 paikka, maksuton
  • polkupyörät: 28 paikkaa

Junaliikenne arkisin: 9 junaa/vrk

Muut joukkoliikenneyhteydet: bussipysäkit aseman eteläpuolella, koululais- ja palveluliikennettä, joitakin junavuoroihin liittyviä yhteyksiä kunnan etelä- ja pohjoisosiin, vuoroja naapurikuntiin

Matkustajamäärät (2019): n. 270 hlö/vrk

Kaupalliset ja julkiset palvelut: ei palveluja asemalla, kuntakeskuksen palvelut lähistöllä

Maanomistus:

  • asema: yksityinen
  • pysäköintialueet: Väylävirasto
  • yleiset alueet: kunta
  • kehitettävät alueet: kunta, yksityinen
Taustakartta Siuntion asemanseudusta, karttaan on merkitty ympyrät 500 metrin ja yhden kilometrin etäisyydelle Siuntion rautatieasemasta. Korkeintaan 500 metrin etäisyydellä asemasta asuu noin 1000 ihmistä ja työpaikkoja on noin 350. Yli 500 metrin mutta korkeintaan yhden kilometrin etäisyydellä asukkaita on noin 1000 ja työpaikkoja noin 150. Kartan lähde Maanmittauslaitos, asukas- ja työpaikkatietojen lähde Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen YKR-ruututietokanta.

Aseman luokitus

Aseman luokitus

Lähiliikenteen 5. luokan asema

Aseman luokka: Matkustajamääriin ja liikenteelliseen rooliin perustuva luokitus on esitelty julkaisussa Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila (Väyläviraston julkaisuja 8/2022)

Palvelutaso

Palvelutaso

Palvelutaso: Matkustajapalveluiden palvelutason luokitus perustuu Traficomin keväällä 2022 tekemään kartoitukseen solmupisteiden palvelutason nykytilasta ja tämän kartoituksen arviointikriteerien soveltamiseen kartoituksen ulkopuolisilla asemilla MAL-verkoston koordinaation toimesta

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe 2

Kehitystyöhön osallistuvat tahot

  • kunta
  • valtio (Väylävirasto)
  • yksityiset

Asemanseutu
alueena

Siuntion asemanseutu on muuten maaseutumaisen kunnan keskustaajama rantaradan varrella reilun 40 minuutin junamatkan päässä Helsingin keskustasta. Lähes koko taajama sijoittuu kilometrin säteelle asemasta ja Siuntion tärkeimmät kunnalliset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat aseman eteläpuolella kävelymatkan päässä. Rakennuskanta on pientalovaltaista. Siuntion vuonna 1899 valmistunut asemarakennus on yksityisessä asuinkäytössä, mutta Siuntion asemaa palvelevat arkisin HSL:n lähijunat. Aseman läheisiltä pysäkeiltä on ruuhka-aikoihin painottuen bussiyhteys kunnan etelä- ja pohjoisosiin ja naapurikuntiin. Raideliikenne ja sen mahdollistamat työ- ja opiskelumatkat ovat Siuntiolle tärkeitä väestön veto – ja pitovoiman kannalta. Siuntion kehitysakseli ulottuu asemanseudulta kantatielle 51 Kirkkonummen suuntaan.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Asemanseudun
kehittäminen

Mutkaisella ja yksiraiteisella rantaradalla lähiliikenne kilpailee tilasta kaukoliikenteen kanssa ja maaseutumaisella Länsi-Uudellamaalla matkustajamäärät supistuvat nopeasti Helsingin seudulta länteen siirryttäessä. Heti Helsingin seutuun kuuluvan Kirkkonummen länsipuolella sijaitsevan Siuntion junayhteys uhkasi katketa 2010-luvun puolivälissä. Siuntio on kuitenkin määrätietoisesti kehittänyt ja tiivistänyt asemanseutuaan ja lopulta HSL:n jäsenyys varmisti lähijunayhteyden säilymisen. Junaliikenne palvelee kuitenkin vain arkisin ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen perustelee asemanseudun lisäkehitystä. Siuntio on kaavoittanut sekä pien- että kerrostaloalueita aseman läheisyyteen, mutta alueiden toteutuminen on ollut puutteellista. Vuonna 2022 valmistui sivistyskampus Siuntion sydän 450 metrin päähän asemasta. Elokuussa 2023 linja-autoliikenteen sopimukset siirtyivät HSL:n vastuulle ja bussiliityntäyhteydet aamun ja iltapäivän juniin paranivat hieman.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Tapahtumassa
seuraavaksi

Siuntion asema ei vastaa esteettömyyden ja modernin junaliikenteen tarpeita ja Väylävirasto onkin aloittanut Siuntion aseman parantamishankkeen. Hanke on ratasuunnitelmavaiheessa ja siinä on tarkoitus korjata ja pidentää laitureita, parantaa kulkuyhteyksiä ja laajentaa liityntäpysäköintialuetta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa asemalle junien yöpymisraide. Siuntion kunta on päivittänyt maankäytön kehityskuvan ja aloittanut keskustan kaavarunkotyön. Asemakaavojen uudistamistarvetta seurataan aktiivisesti asema-alueen kehityksen varmistamiseksi. Siuntion ilmasto-ohjelmassa linjataan joukkoliikenteeseen tukeutuvien matkaketjujen kehittämisen jatkamisesta. Uusilla pysäkkijärjestelyillä pyritään parantamaan liityntäyhteyksiä ja koululais- ja työmatkaliikenteen sujuvuutta.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Yhteystiedot

Etunimi Sukunimi, etunimi.sukunimi@siuntio.fi
https://www.siuntio.fi/yhteystiedot/