Fiksu Assa


Hanke on päättynyt 31.5.2021.

Lue kooste hankkeesta ja tutustu hankkeen tuloksiin tarkemmin.

Pyöräillen pysyt raiteilla -kampanja nosti esille liityntäpyöräilyn nopeutta, helppoutta ja ilmastoystävällisyyttä toukokuussa 2021

Helsingin, Espoon, Riihimäen ja HSY:n yhteiskampanjan tavoitteena oli edistää liityntäpyöräilyä ja houkutella erityisesti autolla asemalle liikkuvia taittamaan lyhyet matkat pyöräillen. Yhdistämällä pyöräilyn ja raideliikenteen käytön voi liikkua sujuvasti ja ilmastoystävällisesti. Kampanjan käynnisti Helsingin kaupunki ja se on helposti skaalattavissa muille asemille.

Lue lisää

Turvallinen Myyrmäen asemanseutu

Turvallinen asemanseutu luo edellytyksiä liiketoiminnan kehittymiselle, uusien vähähiilisten ratkaisujen jalkautumiselle sekä viihtyisälle ja elinvoimaiselle kaupunkiympäristölle. Vantaan kaupunki ja Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat keväällä 2021 Myyrmäen asemanseudun turvallisuustilannetta ja sen kehittämistä.

Lue lisää

Fiksu arki assalle -yrityskehitysohjelmassa kasvuyritykset ja kumppaniyritykset loivat uusia arjen palveluja asemanseuduille

Ohjelman tavoitteena on luoda kestävän arjen palveluja, lisätä asemanseutujen viihtyisyyttä ja edistää raideliikenteen houkuttelevuutta. Vuonna 2020 toteutetussa ohjelmassa pilotointiin uusia palveluratkaisuja pääkaupunkiseudun ja Hämeenlinnan asemanseuduilla yhdessä yritysten kanssa. Ohjelman toteutti Gaia Consulting.

Lisätietoja

Haluatko säästää aikaa ja ympäristöä?

Miksi asemanseudut ovat houkuttelevia yrityksille?

Miksi ilmastoystävälliset ja vastuulliset palvelut sopivat asemanseuduille?

Tutustu esimerkkeihin.

Asemanseutujen innovaatiokilpailu etsi uusia ideoita ja ratkaisuja asemien elävöittämiseksi

Helsingin kaupunki ja HSY hakivat Gaia Consultingin kanssa yhteistyössä järjestettävässä innovaatiokilpailussa uusia ratkaisuja, jotka tuovat eloa raideliikenteen asemille. Tavoitteena oli löytää ideoita, jotka helpottavat asukkaiden kestävää arkea ja lisäävät asemanseutujen ja raideliikenteen käyttöä ja vetovoimaisuutta. Kilpailu järjestettiin keväällä 2019.

Tutustu kilpailuun!

Fiksu Assa -tapahtuma esitteli kuluttajille uusia ilmastoystävällisiä palveluja pop up -tapahtumassa asemanseuduilla 2018 ja 2019.

Tutustu tarkemmin pop up -tapahtumaan ja muihin hankkeen tapahtumiin. 

Analyysi vähähiilisestä liiketoiminnasta asemanseuduilla

Asemanseutujen taloudellisen potentiaalin parempi hyödyntäminen edellyttää yritysten toiveiden ja kaupunkien kehittämisintressien kohtaamista.

Hankkeessa tuotetaan analyysi asemanseutujen vähähiilisten palveluiden tarpeista ja potentiaalista sekä vähähiilisten palveluiden toimijakenttäanalyysi.

Tällä hetkellä asemat ovat läpikulkupaikkoja. Jotta asemalle saadaan liiketoimintaa, tarvitaan aseman lähelle lisää asutusta. Asumisen määrä lähiympäristössä vaikuttaa suoraan sekä matkustajamääriin että myös palveluiden asiakasmääriin. Yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavat oleellisesti myös yrityksen sijainti suhteessa asemaan, asukkaiden kulkureitteihin, julkisen liikenteen pysäkkeihin ja liityntäliikenteeseen sekä muihin palveluihin, kertoo selvityksen tehnyt projektipäällikkö Katja Koskela WSP:stä toteaa.

Lue raportti.

Asemanseutujen potentiaali markkinapaikkana ja vähähiilisen liikkumisen solmukohtana tuodaan näkyväksi Fiksu Assa — Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on

1) edistää vähähiilisen liiketoiminnan jalkautumista ja skaalautumista asemanseuduilla,
2) kiihdyttää uusien vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja
3) mahdollistaa yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä arjen ratkaisuja.

Hankkeessa myös tuetaan yritysten uusien vähähiilisten palveluiden ja liiketoiminnan jatkokehitystä, skaalautumista ja kansainvälistämistä.

Hanke toteutetaan 1.9.2018-31.5.2021

Kysy lisätietoja!