Järjestäjät

Fiksu Assa — Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta.  Rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

HSY toimii hankkeen koordinaattorina ja hanketta toteuttavat Helsingin, Espoon, Vantaan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungit. Suomen Kasvukäytävä -verkosto toimii hankkeen viestintäkumppanina.

Vuoden 2018 Fiksu Assa -pilottitapahtuma oli osa julkisrahoitteista Asemaseudut kokeilualustana -hanketta. Tapahtuman tavoitteena on edistää ilmastofiksua liiketoimintaa ja elävöittää asemanseutuja.

Fiksu Assa -pilottitapahtuman toteutuksen koordinaattorina toimi WitMill Oy.

Fiksu Assa on nimenä tuttu myös Seinäjoen alueella järjestetystä asemanseudun kehittämiskilpailusta.