Turvallinen Myyrmäki

Turvallinen asemanseutu luo edellytyksiä liiketoiminnan kehittymiselle, uusien vähähiilisten ratkaisujen jalkautumiselle sekä viihtyisälle ja elinvoimaiselle kaupunkiympäristölle. Myyrmäen alueen kehittäminen on keskeinen painopiste Vantaan kaupungin elinvoiman lisäämisessä. Vantaan kaupungin elinkeinopalveluilla on keskeinen rooli Myyrmäen alueen kehittämisessä, mm. turvata alueella toimivien ja uusien yritysten toimintaedellytykset.

Laurea ammattikorkeakoulun turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutusohjelman opiskelijat ovat opintojaksollaan Asiakkuus- ja projektiosaaminen osallistuneet kolmena ryhmänä Myyrmäen asemanseudun turvallisuustilanteen kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää:

FIKSUASSA Miten Myyrmäen asemanseudun turvallisuustilanne on kehittynyt lähivuosina

FIKSUASSA Myyrmäen asemanseudun turvallisuudentunne yrittäjien näkökulmasta

FIKSUASSA Turvallisuudentunne Myyrmäen asemaseudulla, turvallisuuden ammattilaisten

Miniseminaarissa 24.5.2021 opiskelijat esittelivät oppimistehtävien tulokset ja pohtivat, miten tulevaisuudessa asemanseuduista saadaan turvallisia ja vähähiilisiä palveluja tuottavia keskittymiä.

Katso miniseminaarin tallenne

Kuva: Vantaan kaupunki / Sakari Manninen